Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*36"

HENDRIKde vierde

rerj. Haaft u! — de kamer , daar zy zitten fs al te heet , zy zullen op het oogenblik wel hier komen.

Tweede Oppas ser. Zeg eens, kameraat, aanflonds.zullen de Prins en de Heer Poins hier zyn, en zy zullen twee lederen buisjes en voorfchooten aantrekken. Bardolph heeft het gezegd.

Eerste Oppasser. Dan zal hier oud feeft gehouden worden; dat zal een mooije zet zyn.

Tweede Oppasser. Ik zal gaan zien. of ik Sneak kan vinden. (Zy vertrekken.)

ag T S TE TOONEEL.

De Waardin, Doll Tearsheet, en een weinig laater Falstaff.

De Waardin. Op myne eer, myn hartje,my dunkt gy zyt nu in een zeer goed humeur, uw polsje flaat zo buitengemeen wel als men ooit zou kunnen wenfchen, en ik verzeker u, dat uwe kleur zo rood is als eene roos; maar waarlyk, gy hebt een weinig te veel Canarie - Secq gedronken, en dat is een zeer door. dringende wyn; hy doortrekt het bloed, eer men kan zeggen? „ Wat'isdat: "Hoe hebt gy het nu? Doll Tearsheet. Beter dan het geweeft is , Hem!

De Waardin. Zo, dat is braaf gezegd. Een goed hart is goud waerd. Zie, daar komt Sir Johan.

Falstaff, (zingende). ,, Toen Arthur eerfl in 't Hof" gooi de water.

pot

Sluiten