Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uo HENDRIK de VIEilDË.

TIENDE TOONEEL;

De Voorigen, Pistol, Bardolph, Pagie.

Pistol. Weeft gegroet, Sir Johan.

Falstaff. Welkom , Vaandrig Piftol , Kom hier, Piftöl, 'ik geef vuur op u uit een bokaal metSecq, gy kunt dan nadeiband op de Hospita vuur geeven.

Pistol.

Ik zal vuur op haar geeven , Sir Johan, met twee kogels.

Falstaff.

Zy is piftool-proefhoudende , vriend, gy zoud haar niet ligt kwetfen.

De Waardin. Kom, kom , ik wil geene proefjes 'of geene kogels drinken; ik wii ten gevalle van niemand meet

drinken dan my goed doen kan- Ik

Pistol.

Dan op u Juffer Door tje, dan zal ik op u vuur geeven.

Doll Tearsheet. Op my vuur geeven.' Ik vervloek u , fchurfde hond 1 Gy naakte, Iaage, fchurkachtige, hemdeloo» zedobbelaar. Scheeru, pokkige rekel, fcheer u,ik ben een kluifje voor uw' Heer.

Pistol. Ik ken u wel, Juffer Doortje.

Doll Tearsheet. Scheer u, fchurk; weg beurzenfnyder, weg rottig aanhangfel. Ik zweer u by deezen wyn, dat ik dit mes in uw' pokkigcn baft zal ftooten, zo gy langer Voortgaat met my den beeft te willen fpeelen. Weg,

fcharre-

Sluiten