Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*Uï HENDRIK de VIERDE Pistol,

Ik wil haar veel liever verdoemd zien in het vervloekt meer van Pluto, in den hellenen afgrond, daar de Erebus en alle deszeis pynigingen huisvesten. Haalt touw en blok hier, zeg ik; naar beneden, rekels, naar benedenl Naar beneden fchurken, hebben wy Hirene hier niet ?

De Waardin.

Op myn woord, Kapitein Piefel, ik bid u houd u toch ftil, het is reeds laat, ik bid u onderdruk toch uwe gramfchap-

Pistol.

Wel, dat zyn waarachtig al aartige kuuren. Zul len dan laftpaarden , en fchraal-gevoerde knollen van Afiën, die niet meer dan dertig mylen daags kunnen gaan, gelyk gefteld worden met Calars en met Cannibals , en Trojaanfche Grieken? Néén laaten zy veel liever verdoemd zyn met Koning Cerberus, en laaien de wolken brullen. Zullen wy ons geluk verkyken om beuzelingen ?

De Waardin.

Gaa toch heen, myn goede Vaandrig. Dat zal weder op nieuw op rufie uitkomen.

Pistol,

Laaten menfchen flerven als honden; geef kroonen weg als fpeldcn ; hebben wy Hirene hier niet ? De Waardin. Op myn woord van eer, Kapitein, zulk een menfeh is niet hier. Wat duivekater! denkt gy, dat ik haar verzaaken zou ? Ik bid u houd uwe ruft.

Pistol,

Voed udan, en word vet, myne fchoone Calipolis; kom, geef my wat fecq. (Hy zingt) Si fortuna ine tormenta, il fperare me contenta Vreezen wy voor eene laag? Neen, laat de vyand vuur geeven; geef fecq; en gy, myn lieveling, leg daar. (Hylegt zyn zwaard neder.) Komen wy hier om enkel plaats te vullen, en nietsbeduidende etcastera's te zyn?

F al*

Sluiten