Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESP EL.

24S

Doll Tearsheet. Dat is waar, op myne eer, en gy volgde hem als eene kerk ; myn klein lief fchurkje van een Sint Nicolaas-mannetje wanneer zult gy eens ophouden van overdag te vechten, en by den nacht te zwieren, en beginnen uw oud lichaam voor den he» mei te bereiden?

ELFDE TOONEEL.

De Voorigen, Prins Hendrik, Po ins.

Falstaff. Zwyg ftil, myn lieve Doll, fpreek niet als een doodshoofd, beveel my niet aan myn einde te denken.

Doll Te ar sheet. Zeg eens, wat voor een flag van een man is de Prins?

F alsta ff. Een goede eenvoudige jongen; hy zou goed voor een broodmeefter weezen, want hy kan heel goed brood fnyden.'

Doll Tearsheet. Ik heb hooren zeggen, dat Poins veel verftand heeft.

Falstaff. Poins veel verftand! hang op den lobbes.' zyn verftand is zo dik als Tewkbury - moftard; hy heeft net zo veel verftand als een houten blok. Doll Tearsheet. En waarom houd de Prins dan zo veel van hem.

Falstaff. Om dat hun beider beenen even dik zyn, omQ 3 dac

Sluiten