Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 HENDRIK de VIERDE

dat hy goed kaatfen kan, omdat hy gaarne zeeaal met venkel eet, en endjes kaars voor ftukjes kurk opdrinkt; omdat by dolt met de jongens, en in een' bangfchop kan fpiingen ; omdat hy goed flag Tan vloeken heeft, en omdat hy zyne laarzen zeer net naar de form zyner beenen optrekt.omdat hy geen' twift verwekt door het vertellen van geheime hls torien; en'om meer dergelyke kluchtige begaafdheden, die hy heeft, die een' geringen geelt, en een behendig lichaam aanduiden, word hy van den Prins toegelaten, want de Prins zelf is zo een di to, de zwaarte van één haairtje zoude fchaal van een' van beiden doen doorflaan.

Peins Hendrik. Verdient die wiel-as niet, dat men hem de ooren van den kop fnyd ?

Poins.

Laaten wy hem in het byzyn van zyne hoer braaf afkloppen.

Peins Hendrik. Zie eens, hoe die verlepte oude zich den kop laat krouwcn als een papegaai.

Poins.

I» het niet vreemd, dat de begeerte de bekwaam, heid zoveel jaaren overleeft?

Falstaff. Geef my een'zoen, Doll,

Prins Hendrik. Saturnus en Venus in conjunftie; wat zegt de almanak daarvan?

Poins.

Et zie eens hoe die gloei jende driehoek, zyn knecht Bardolph het oud zakboekje , het verfleten dagregis ter, de oude leesctêl van zyn' Heer aan den hals hangt.

Falstaff. Gy geeft my lekkere mondftootjei.

Poll

Sluiten