Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL 247

Doll Tearsheet. Op myne eer, ik zoen u met een alleroprechtft hart.

F a l s t a F f.

Ik ben oud, ik ben oud.

Doll Tearsheet. Ik heb u meer lief dan een' van allen die fchurfde jonge knaapen.

Falstaf f. Van welke (lof wilt gy een kleed hebben? Aanftaande donderdag ontfang ik geld. Morgen zult gv een nieuw kapfelhebben. Kom, nueenvrolyk liedje — het word laat , wy zullen haaft naar bed gaan. Gy zult my toch vergeeten als ik weg ben. .

DollTearsheet. Op myne eer, gy zoud my doen fchreijen door zo te fpreeken. Onderzoek vry, of ik my wel zal opfchikken vóór uwe terugkomft. — Onthoud myn gezegde.

Falstaff. Een glas Secq. Frans.

Prins Hendrik en Poins, (te gelyk) Aanftonds , aanftonds , Sir

Falstaff. Oho, een baftaardzoon van onze Koningen, en zyt gy niet Poins, zyn broeder ?

Prins Hendrik. Wel , gy landkaart van zondige landen, is dat eene manier van leevsn, die gy leid: Falstaff. Beter dan de uwe, ik ben een heer, en gyeen oppafler.

r PrinsHendrik Dit is waar, Sir, en ik ben hier gekomen on op u te paffen.

. Dr Waardin.

o Hemel' God zegene uwe Genade! Welkom Q 4 10

Sluiten