Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 249

Prins Hendrik. Was het niet? My te verachten, en my broodmeefter, en broodfnyder te noemen, en ik weetniet wat al meer ?

. Fjlstaf, Neen geen misilag, Heintje.

Poins. Hos, geen misflag?

Falstaff, Neen, geen misilag hoegenaamd, Ned; waarlyk geen misflag, myn goede Ned. Ik heb hem ge. laakt by de ondeugenden opdat de ondeugenden niet op hem zouden verlieven; en door dit te doen heb ik den plicht van een' oprechten vriend, en van een' getrouwen onderdaan betracht. —— En uw Vader zal my daarvoor dankbaar zyn. Neen, het is geen misflag, Heintje; neen, Ned, het is geen misflag; neen, kinderen, neen.

Prins Hendrik, Zie nu zelf eens, hoe openbaare vrees, en volflrekte lafhartigheid u aanfpooren om deeze eerbaare JufFer te verongelyken , enkel om weder goed •vriend met ons te worden. Wie is hier ondeugend ? Is zy ondeugend? Is de waardin ondeugend? Is die oppasfer ondeugend? Of is, de eerlyke Bardolph, wiens yver in zyn'neus brand, ondeugend.

Poins.

Geeft antwoord , gy vermolmde lindenboom, geef antwoord.

Falstaff. De duivel heeft Bardolph onherflelbaar vafl, en zyn aangezicht is Lucifer's binnenhaard, daar hy geduurig meelwormen op rooltert. En, wat de oppaffer betreft, om hem heen zweeft nog wel een goedé engel, maardsduiveihesfttocb.de overhand op hem.

Prins Hendrik. Sn wat zegt gy dan van de vrouwen ?

Q 5 Fal-

Sluiten