Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 255

geneesmiddelen; Mylord Northumberland zal welhaaft gekoeld zyn.

K: Hendrik. o Hemelt dat het eens geöorlofd ware in het boek van het noodlot te leezen, en te zien hoe de omwenteling der tyden bergen effen maakt, hoe het vaft land zyne vaftigheid verliezende in de zee verfmelt, en boe op andere tyden de zee, die omringende gordel van den grooten Oceaan, tewyd word voor de heupen van Neptunus; hoe de kanfen met ons fpotten , en hoe de beurtwisselingen den beker der verandering met verfchillende vochten opvul, lenl o, Indien dit gezien kon worden, dan zou zelfs de gelukkigfte jongeling by het doorzien van zyn leven, welke gevaaren hy daarin reeds had doorgeftaan , en welke tegenfpoeden hemnogfton» den te wachten , het boek toefluiten, zich nederzetten en fterven. — Het is nog geene tien jaaren geleden , dat Richard en Northumberland als groote vrienden te zaamen banketteerden; en twee jaaren naderhand waren zy met eikanderen in oorlog. Het is nog niet meer dan agt jaaren, dat deeze zelfde percy de man was, die my het naaft aan het hart lag; die, als een broeder, voor myne zaak arbeidde , en zyne genegenheid en leven voor myne voe. tennederlegde; ja, die zelfs om mynentwil Koning Richard en zyne tegenwoordigheid durtde uittarten. Maar, wie van u was 'er by? (Tegen Warwick.) [Gy, Neef Nevil naar myvootftaat,] toen Richard met zyne oogen boordevol traanen, wanneer hy door Northumberland befchimpt en gelafterd wierd, deeze woorden fprak, die nu blyken eene voorzegging geweeft te zyn. „ o Northumberland, gy ladj „ der, langs welke myn Neef Bolingbroktf myn* „ troon beklimt; " fchoon God weet, dat ik toen dit voorneemen niet had, maar, dat het noodlot de zaaken van den ftaat zulk een' keer deed neemen, dit ik genoodzaakt wierd de opperfte magt te omhel-

Sluiten