Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 157

K. Hendrik. Ik'zal uwen raad volgen; en wanneer deeze in* landfche oorlogen eenmaal afgedaan zyn, dan zullen wy, myne waarde Lords, den kruistogt naar het Heilig Land aanvaarden. (Zy vertrekken.)

DERDE TOONEEL.

Het Tooneel isinbetluis van den Vreederecbür Sballow in Gloucejlershire.

Shallow, Silknce, Gerechtsdie. naars, met Mouldy.Shadow,Wart, Feeble, en Bulcalff.

Shallow. Kom voort, kom voort, kom voort, geef my uwe hand, Mynheer; gy zyt al vroeg by de werken , op myne eer.

S 1l e n c e. Goede morgen, waarde Neef Shallow.

Shallow. En hoe vaart myne Nicht, uwe bedgenoote, en uwe en myne allerlieffte dochter, myn peetekind Leent je ?

S ilence.

o Die zwaite kraai, Neef Shallow'.

Shallow. By ja en neen, vriend , ik durf zeggen, dat myn Neef William een goed Student geworden is. Hy is nog te Osford, niet waar t

S 1 l e n c e, Ja wel, Mynheer, en op myne eigene koften.

Shallow. Nu, dan moet gy maaken, dat hy binnen kort op lands koften komt. Ik ben in vroeger' tyd in Clements-Collegit geweeft; en ik denk, dat zy daar R a°g

Sluiten