Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HTSTORIESPEL. 159

SlLEBCE.

Waarlyk, Neef, ik ben daar niet geweeft.

Shallow. De dood is zeker. Leeft de oude Doublé in uwe ftad nog?

Silence. Hy is dood, Neef.

Shallow. - Dood ! — wel zo, — wel zo, — hy was een

eoed boogfchutter; en is hy dood. Hy fchoot zeer net. Johan van Gaunt mogt hem wel zetten, an hield dikwils veel geld op zyne hand. Dood! — Hy kon op tweehonderd-en-veertig treden m net wit fchieten, en eene werpfpies twee-honderd-entagtig , of negentig ellen verre wegwerpen , dat het iemands hart geluft zou hebben het aan te zien. Wat geld tegenwoordig het fnees fchaapen zo wel ?

S i l e n C e.

Al na dat zy zyn. Een fnees goede ooilammen kan zo omdreeks tien pond gelden. • Shallow, En is waarlyk de oude Doublé dood ?

VIERDE TOONEEL.

De Voorigen, Bardolph,dr Pagir.

Silencï. Daar komen twes bedienden van Sir Johan Falftaff naar het my toefchynt.

Shallow. - Goeden morgen , braave Heeren.

Bardolph. Eilieve, zeg my, wie is Rechter Shallow ?

Shallow. Ik ben Robert Shallow , Mynheer , een gering land-edelman van dit diftrikt; en een van'sKonings 2 Vrede,

Sluiten