Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2t>0 HENDRIK de VIERDE

Vrederechters. Wat gelieft U. W. E. my te be. veelen?

Bardolth.

Myn Kapitein, Mynheer, laat zyn compliment aan u maaken, myn Kapitein , de Ridder Johan Falftaff; een braaf Edelman, by den Hemel, en een dapper voorganger.

Shallow.

Zyne groet is my aangenaam, ik ken hem voor een* man, die den degen wel weet te voeren. Hoe vaart die braave Ridder ?en,zo ik het vraagen mag, hoe vaart Mylady zyne gemaalin?

B a eb o lp h.

Ik vraag u wel excuus, Mynheer,een krygsman is beter geaccommodeerd zonder vrouw.

Shallow,

Wel gezegd, waarlyk wel naar waarheid gezegd ; beter geaccommodeerd, — dat is recht, inderdaad het is recht, goede phrafes zyn en blyven altoos pryswaerdig. — Geaccommodeerd, — dat komt van accommoio; zeer goed, eene zeer goede phrafij. Bardolph.

Met uw verlof, Mynheer, ik heb gehoord hoe gy dat woord noemt. Gy noemt het phrafis, niet waar? Waarachtig ik weet niet wat phrafis is .maar ik durf met myn' degen ftaande houden, dat dit woord een recht krygsmans woord is, en een woord, dat zeer veel kan afdoen» Geaccommodeerd, dat is, wanneer iemand, zo als men zegt, gcaccommo. deerd is, of als een man in het geval is, dat hy geaccommodeerd kan worden , en dit is eene recht fchoone zaak.

VYF.

Sluiten