Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. Itt VYFDE TOONEEL. Di Voorioek, Falstaff.

S hallow.

Gy hebt groot gelyk. — Zie, daar komt onze braave Sir Johan , geef my nwe hand, t>ir; geef myuwe Hoog-edelbeids hand. Geloof my, gy ziet 'er wel uit, en gy draagt uwe jaaren zeerwel. Wel. kom, waarde Sir Johan.

Falstaff.

Ik ben verblyd, dat ik u wel zie, myn goede Heer Robert Shallow. — En dit is de Heer Sure-

card, denk ik ? —

Shallow.

Neen, Sir Johan, dit is myn Neef Silence.myn

amptgenoot.

F a i* s t a f f»

Myn goede Heer Silence, het komt zeer wel met uw' naam overeen voor den vreede te zyn. (*) Silence. Uwe Hoogedelheid is ons van harte welkom.

Falstaff. Phoe, wat is dat heet weder. —Welnu, Heeren, hebt gymy een half dozyngoedekaerelsbezorgd? Shallow. Voorzeker, hebben wy dit gedaan, Sir. Wilt gy gaan zitten ?

Falstaff. Eilieve, laat ik hen eens zien. Shal^

(*) Geduurende dit geheel Tooneel fpeelt Fal. ftaff met de naamen dar aanweezende perfoonen. Sballow betekent onnozel, Silence, ftilte, Mouldy, roeftig , Sbadow , fchaduw , Wart , wrat, FeeMi, zwak, Bulcalf, bulkalf.

R 3

Sluiten