Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

267

geene andere keus; voorzeker is zy oud, zy had Robert Nightwork reeds by den ouden Nightwork, vóór dat ik in Clements-Collegie kwam.

Silex c e. Dat is nu vyf -en-vyftig jaaren geleden.

Shallow. Ha, Neef Silence, zo gy eens gezien had, dst deeze Ridder en ik gezien hebben j — Zeg, Sir Johan, fpreek ik niet wel?

Falstaff. Wy hebben menigmaal de klokken ter midder nacht gehoord, Heer Shallow.

Shallow. Ja, wel hebben wy, Sir Johan, waarachtig, wel hebben wy. Ons woord was altyd; „ Komt joH,, gens." — Kom laaten wy gaaneeten. — o Welke dagen hebben wy te zaamen doorgebragt! Komt voort, komt voort.

Bulcalf , (terzyde tegen Bardtlpb.) Myn lieve Mynheer Kopperaal, blyf wat ftaan, myn vriend, en daar zyn vier Hendriks van tien Shillings in Franfche Kroonen voor u; waarachtig , myn vriend, ik wil my al zo lief laaten ophangen als te veld gaan >' maar evenwel, voor myn eigen part, vriend, zou het my zoveel niet kunnen fcbee len; maar enkel omdat ik daartoe wat ongenegen', ben, en omdat ik voor myn eigen eigenite part lie ver by myne vrienden zou willen blyven. BaedolphHet is goed, gaa maar wat aan een'kant. Mouldy.

En ik , myn lieve Mynheer Korperaal Kaptein, och , ik bid , wees my genadig om myne oude vrouw; zy heeft geen menfch , die wat voor haar .doen kan als ik weg ben , en zy is oud . en kan haar zelve niet helpen; ik wil ook veertig Shillings geeven, Mynheertje.

Bax-

Sluiten