Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 271

feiten , die hy omftreeks Turnbull-ftreet heeft uitgevoerd; en om het derde woord kwam 'er eene leugen, üie veel getrouwer betaald wierd aan de toehoorders , dan de fchatting aan den grooten Turk. Ik herinner my nog hem gekend te hebben, in Clements-Coliegie, dat hy 'er uitzag als een mannetje, dat men na het avondeeten uit eene kaaskorft gefneden heeft. Als hy naakt was, fcheen hy voor een' ieder, die hem zag eene gefpletene radys, daar men uit de grap met een mes een' kop aan gefneden had. Hy zag 'er zó uitgerammeld uit, dat de verdeelingen van zyn lichaam voor iemand , die byziende was, volftrekt onzichtbaar waren. Hy was het waar afbeeldfel van den hongersnood , en evenwel zo geil als een baviaan, de hoeren noemden hem kaboutermannetje. Hy was altoos twee modes ten achter , en zong voor de fbchtlte vrouwsperfoonen liedjes, die by van de voerlieden had hooren fluiten, en zwoer dan, dat het eigen invallen of ferenades waren. En nu Is deeze harlekynsklepper een landedelman geworden, en praat zó gemeenzaam van Johan van Gaunt, als of hy zyn eigen broeder was geweeft, en ik wil verdoemd zyn, zo hy hem meer dan eens gezien heeft, en dat nog wel in het Tournooiveld, daar hem de kop in ftukken geflagen wisrd, omdat hy zich onder de bedienden van den Marfchalk gemengd had. Dit zag ik, en toen zei- ' de ik tegen Johan van Gaunt, dat hy zyn' eigen' naam had laaten flaan; want hy was zó mager, dat man hem en zyne geheele kleeding wel in eene aalshuid zou hebben kunnen ftoppen; de kas van eene hobó zou een ruim verblyf voor hem geweeft zyn, ja zslfs*een hof; en nu heeft hy vee en land. Nu, ik zal nader kennis met hem maaken als ik wederkom, en het zal 'er al raar moeten toegaan, als ik geen dubbele Lapis Pbilofopborum van hem

maak.

Sluiten