Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 283

heid van uw ampt, en dat gy u bedient van de magt en degunftdes Hemeis, evenals een valfrhgunfteling van den naam van zyn' Vorft, om fchandelyke daaden te pleegen? Gy hebt, onder fchyn van yver voor Gods zaak, de onderdaanen van zyn' Stedehouder , myn' Vader , tot oproer aangezet, en hen tegen de ruft van God en van hem beiden her waarts aangevoerd.

York.

Myn waarde Mylord Lancafter , ik ben niet opgekomen tegen de ruft van uwen Vader; maar, gelyk ik aan Mylord Weftmoreland gezegd heb , de wanorde der tyden doet ons met algemeene ftemmen vergaderen , en perft ons tot deeze wanftaltige gedaante om voor onze eigene veiligheid te zorgen. Ik heb de byzondere artikelen van onze bezwaaren aan uwe Genade toegezonden, die door het Hof met verachting van de hand gewezen zyn; en hier uit is deeze veelhoofdige Hydra geboren , wier gevaarlyke oogen enkel in flaap kunnen getoverd worden door het bewilligen in onze rechtvaardige en billyke eifchen , en dan zal oprechte gehoorzaamheid, van deeze dolle woede genezsn, zich geduldiglyk buigen voor de voeten der Koninglyke Majefteit.

Mowbray.

En, zo dit niet gefchied , dan zullen wy tot den laatften man toe ons geluk beproeven.

Hastings.

En, fchoon wy hier fneuvelen, dan hebben wy nog medehelpers om onze onderneemin^ te on Jerfteunen, en wanneer het hen mislukt, dan zullen hunne medehelpers hen onderfteunen, en dus zal 'er eene geftadige opvolging van rampen geboren worden, en nakomelingen op nakomelingen deezen twift levendig houden, zolang Engeland menfchen zal voortbrengen.

Lan-

Sluiten