Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. aïf

Westmoreland.

Ik neem het van uwe Hoogwaerdigheid. Indien gv eens wift, welk eene moeite ik aangewend heb om deezen vreede te bewerken, dan zoud gy geruft met my drinken; want het zal binnen kort blvken hoezeer ik u bemin.

' York.

Ik twyfel niet daaraan.

Westmoreland.

Dat verheugt my — Gezondheid aan Mylord, myn' goeden Neef' Mowbray,

Mowbray.

Gy wenfcht my juift ten goeden tyd gezondheid, want ik begon daar op het oogenblik zeer kwaalyk te worden.

York.

De menfchen zyn doorgaans vrolyk wanneer hen eenig ongeluk over het hoofd hangt, maar zwaarmoedigheid is de voorbode van een' goeden uilflag.

Westmoreland. Wees derhalven vrolyk , Neef, daar eene énverwachte beangltheid enkel dient om ons toe te roepen : „ Het beft komt morgen." v York. Gelooft my, ik ben zeer ligthartig.

Mowbray. Des te erger indien uwe ftelling doorgaat. (Mtn boort gejuich.)

Lancaster. Het woord van vreede is gegeven; hoor, hoe zy juichen!

Mowbray. Dit zou heuglyk geweeft zyn na eene overwit» ning.

York.

Een vreede is in den aart gelyk aan eene verovering,

Sluiten