Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sfs HENDRIK di VIERDE

met myn portrait daar boven, en Colevile die my de voeten kuit. Zo gy my tot deeze handelwyi noodzaakt, en gy allen dan geene vergulde tweeHuivers - ftukjes gelykt, in vergelyking van my; en ik u aan den helderen hemel van de Faam, niet zo verre overfchyn als de volle maan de vonken van het firmament, die by haar vergeleken fpeldekoppen fchynen , geloof dan nooit weder het woord van een' Edelman. Daarom doe my recht, en laat verdienfte verheven worden.

Lancaster. De uwe is te zwaar om verheven te worden.

Falstaff. Laat die dan fchynen.

Lancaster. Zy is te dik om te fchynen.

Falst Air. Laat zy dan maar iets doen, myn waarde Lord > dat my goed doen kan, en noem het dan gelyk gy wilt Lancaster, (tegen Colevile.) Is uw naam Colevile?

Colevile.

Ja, Mylord.

Lancaster. Gy, Cojevile, zyt een bekend muiteling.

Falstaff. En een onderdaan van bekende trouw heeft hem gevangen genomen.

Colevile. Ik ben eveneens, Mylord, als de voorgangers, die my herwaarts gevoerd hebben; maar zo zy zich door my hadden laaten gezeggen, dan zoud gy hen tot hooger prys betaald hebben dan nu.

F alst a ff.

Ik weet niet hoe duur zy zich verkocht hebben, maar dit weet ik , dat gy, als een goedhartig man, u zeiven om Gods wil weggegeven hebt; en derhalven dank ik u voor u.

Z E

Sluiten