Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. aj>5

de dag voor de zachte weldaadigheid; maar hy is ook integendeel, wanneer hy eenmaal vertoornd is, een rotsfteen, ongeftadig al» de Winter , en zo opvliegende als de voorjaarsvlaagen , die in den ochtendftond bevrozen zyn geweeft. Daarom moet zvn humeur wel in acht genomen worden; beftraf hem over fouten, doch met ontzag, wanneer gy befpeurt, dat zyn geftel tot vrolykheid geneigd is, maar, wanneer hy gemelyk is, vier hem dan delyn tot dat hy, even als een walvifch in de diepte, zichzeiven door fpartelen afgemat heeft. Neem dit in acht, Thomas, dan zult gy in het toekomende do toevlucht zyn voor uwe vrienden, de gulden hoep om uwe broeders aaneen te binden , zodanig dat het weieek ulpt vat van hun bloed, fchoon met net vergif van opgifting gemengd, hetwelk van tyd tot tvd de eeflachtsverwisfeling daarin zal ftorten, nimmer zal lekken, al werkte ook dat (vergif) zo fterk als akonyt, of zo fchielyk als gezwind buskruid.

Cl ar ence.

Ik zal hem ontzien met alle mooglyke zorg en genegenheid.

, K Hendrie:.

Hoe komt het, Thomas , dat gy niet by hem te Windfor zyt 1

Clarence. Hy is daar niet van daag, hy eet in London.

K Hendrik. En met welk gezelfchap, zoud gy my dit ook kunnen zeggen?

Clarence. Met Poins, en met anderen van zyne gewoone makkers.

K. Hendri k. De vruchtbaartte grond is meeft onderhevig aan onkruid; en hy , dat edel af beeldfel van myne ioneelingfchap is daarmede geheelenal bezaaid; en dit maakt dat myne droefheid zich nog verder uit' t 4 ftrekt

Sluiten