Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$68 HENDRIK de VIERDE.'

K. Hendrik, (tegtn Warwick.) Heeft de plaats, daar ik voor de eerfte maal myn toeval gekregen heb, eenigen byzonderen naam' Warwick. Men noemt die Jerufalem, genadige Vorft.

K. Hendrik. God zy gelooft 1 Daar is het dat myn leven nioet eindigen. Het is my reeds voor veele jaaren voor. fpeld, dat ik niet fterven zou dan in Jerufalem, het geen ik verkeerdelyk voor het Heilig Land heb opgenomen. Maar breng my naar die Kamer, daar zal ik my nederleggen , in dat Jerufalem zal Hendrik fterven. (Zy vertrekken.)

VYF?

Sluiten