Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SISTORIESPEL 30J» VYFDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel is op bet Landgoed van Sballow.

Shallow. Silence , Falstaff , Ba*, dolph, Pagie, David.

Shallow. Voor den drommel, Ridder, gy komt vandaag niet hier van daan! — Hola, David!-—

Falstaff. , Gy moet my verfchoonen, Mynheer Shallow.

Shallow. , Neen, ik wil U niet verfchoonen ; gy zult nitft Terfchoond zyn. Geene verfchoonmg zal hier geiden-daar is gLne verfchoóning, die u diener, kanj ey zult niet verfchoond zyn. Hola, David. -s (David komt op bet Tooneel.) v David. Hier ben ik, Mynheer.

Shallow.. David David, David, laat eens zien, David; laat eens zien;-ja, apropos,gaa aan W.ll.am den Kok zeggen, dat hy hier kome,— bu jonan, gy zult niet verfchoond zyn.

Het is goed, Mynheer. Maar, dat yoorfchrift kunnen wy niet volgen; en dan nog meer, Mynheer j zullen wy het hooge land met tarw bezaaijenF Shallow.

Met mode tarw,David. Maar, van W-Hum1 deu Kok gefproken. -Zyn 'er geene jonge duiven?

V 3 DA'

Sluiten