Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

3»9

VIERDE TOONEEL.

Het Tooneel is op het Landgoed van Shallow in Glouceftersbire.

Shallow, Silence, Falstaff, Bardolph, Pa» gie, David.

Shallow. Kom, gy moet myn' boomgaard ook eens zien, daar zullen wy in.een prieeltje te zamen een' pip» pjng d'or van het voorleden jaar eeten , dien ik zelf geënt heb, met een fchoteltje confituuren, en zo voorts. — Kom met ons, Neef Silence. —- En dan zullen wy naar bed gaan.

Falstaff. Gy hebt hier een fraai en ryk Landgoed.

Shallow. Slecht,flecht, flecht. Al bedelaars,al bedelaars, Sir Johan.Kom, laaten wy vrolyk zyn. Breng op, David, breng op, David, wel goed,David. Falstaff. Gy hebt veel dienft van dien David, hy is QW lyf knecht en uw rentmeeiler.

Shallow. Een braaf knecht, een braaf knecht, een recht braaf knecht, Sir Johan. — By myne Ziel, ik heb te veel Secq over Tafel gedronken. — Een braaf knecht. Nu, gaa zitten, gaa zitten; toe kom aan, Neef.

Silehce, (zingende.) „ Ik zeide; myn vriend, ik ben alreeds hier, Kom, Iaat ons maar eeten, en maaken goed' cier, Het vleefch is goedkoop, en de meisjes zyn dier; 't Zyn vrolyke Jongens, die gaan aan de zwier. Sa lullig, van vooren af aan.' Sa lullig van vooren af aan i"

F al.

Sluiten