Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. J«i

Silence, (zingende.) „ Een glaasje wyn , Recht klaar en fyn, Breng ik aan myn coufyn; Een vrolyk hart leeft zonder pyn, ha» hal * Falstaff. Ifavo, Heer Silence.

Silence.

Nu wy eerft recht vrolyk zouden beginnen te wor» den, nu komt de zoetheid van de nachtrui! aan. Falstaff. Gezondheid en een lang leven aan u , Heer Silence.

Silence, (zingende.) „ Vul het glas, en breng het over". Ik zal u befcheid doen , al was da bodara ook eene myl diep.

Shallow. Wees welkom, braave Bardolph ; wanneer u iet» •ntbreekt.en gy niet daarom vraagen wilt,wyt het dan aan uw eigen hart. Welkom ook, klein, aartig diefje ; weeft van harte welkom* Ik zal eens de gezondheid drinken van Heer Bardolph , en van allen de Cavaiero's, die 'er in de nabuurfchap van London gevonden worden.

David.

Ik hoop, vóór myne dood, London nog eens te zien-

Bardolph. Ja, als ik u daar eens ruogt zien , David....

Shallow. Dan zoud gy nog een pintje zaamen drinken; iiiet waar, Heer Bardolph ?

Bardolph. Ja, wel vier, Mynheer.

Shallow. By God,ik dank u;de knaap zal uniet lotlaaten, dat kan ik u wel verzekeren ; hy zal niet weg'oopea» hy is nunvaft.

X I * r

Sluiten