Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3H

HENDRIK db VIERDE

open; gy moogt het nieuws, dat gy medebrengt, openbaaren , of gy moet het verborgen houden. Zie, Mynheer, ik ben ook in zeker opzicht een dienaar van den Koning.

Pistol

Van welken Koning.Bemoeial?Spreek, offterf.

Shallow. . Van Koning Hendrik.

Pistol.

Van Hendrik den Vierden , of van Hendrik den Vyfden ?

Shallow. Van Hendrik den Vierden.

Pistol.

Dan is uwe gantfche bediening geen oortje waer» dig! Sir Johan, uw lief lammetje is thans Koning. Hendrik de Vyfde is onze Man, Ik fpreek de waarheid; indien Piftol liegt, doe dan zo, en geef my een ftomp voor den neus , als een' Spaarrfcben windmaaker.

FalstaffHoe ? Is de oude Koning dood ?

Pistol.

Zo dood a!s een fpyker in de deur. Hetgeen ik u zeg is de waarheid.

Falstaff. Voort, Bardolph,zadel myn paard. Heer Robert Shallow, verkies nu maar welk eene bediening gy in dit Koningryk wilt hebben, en zy zal u geworden. Piftol; u zal ik dubbel en dwars met eer en waerdigheden overlaaden

Bakdolfh, o Blyde dag! Ik zou myn lot niet willen ruilen voor een' Ridderorder.

Pistol

. Wel nu, bieng ik geen goed nieuws ? Falstaff. Brerg den Heer Silence naar bed. Mrshee-

Shal-

Sluiten