Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL -jij

Shallow, Mylord Shallow, wees nu wat gy wilt, ik ben nu de Stadhouder van het Fortuin. Trek uwe laarzen aan ; wy zullen den gantichen nacht doorrydeo. o Myn lieve Piftol.' — Maak voort lardolph. — Kom, Piftol, vertel my nog meer; en bedenk vooral iets voor u, dat u kan goed doan. Laars u, Mynheer Shallow, laars u. Ik weet, dat de jonge Koning ziek (van verlangen) naar my ii. Laaten wy van alle menfchen vry paarden nee» men; de Wetten van Engeland ftaan nu onder myn gezag. Gelukkig zyn zy, die myne Vrienden geweeft zyn; en, wee, den Lord - Opperrechter. Pistol,

Laaten booze gieren hem den lever uitpikken i Wat is toch het leven, dat ik tot hier toe geleid beb? Dit is het rechte; wees welkom blyde dae! (Zy vertrekken.)

ZESDE TOONEEL.

Hit Tooneel verbeeld eine Straat in Linden.

Dl Waakdin Quickly, Doll Teak.» ■ hut, Gerechtsdienaars.

De Waardin. Neen, fchelmfche Landloopers , ik zou gaarne willen fterven, om u te zien ophangen ; gy hebt my den fchouder uit het lid getrokken.

Gerechtsdiznaars. De Onderfchout heeft haar in onze magt gefteld, en zy zal warm toegedekt worden, dat verzeker ik haar. Daar zyn reeds een of twee maanen om haar' vermoord.

Doll Tearsheet. Schelm / Schelm / gy liegt. Hoor hier. Ik zal u «« zeggen, verdoemde dikbakkes, zo het kind, X 3 dat

Sluiten