Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i6 HENDRIK di VIERDE

dat ik draag, eene misgeboorte word, dan zou het u beter geweeft zyn, dat gy uwe Moeder geflagen had, ichurftige papierbakkes.

De Waardin. o Hemel, als Sir Johan maar hier was, dan zon het een' bloedigen dag voor fommige luiden geeven. Maar ik hoop , dat de vrucht van haar' buik zal emflaan.

Gerechtsdienaar. A's datgebeuit, dan zult gy weder een vol dozyn kuffens hebben, nu hebt gy 'er maar elf. Kom, ik beveel u beide met ons gaan; want de Man is geflor ven, dien gy en Piftol met eikanderen geflagen hebt.

Doll Tearsheet.

Ik zal u wat zeggen, gy magere uitgerammeld© kaerel ! Gy zult voor deeze daad loffelyk gekwispeld worden,gy blaauwe itrontvlieg! — Gyfchurf. tige uitgehongerde binnenbeul- Zo gy niet gegeesfeld word, dan wil ik het wel vervloeken ooit meer koite rokken te draagen.

Gerechtsdienaar.

Kom maar voort, Wyfjes - Don. Quichot, kom voort.

Di Waardin.' Ach dat het recht dus boven de magt moet gaan.' Maar, na lyden komt verblyden.

Doll Tearsheet. Komt, Schurken, komt. Brengt my voor des Vreederechter.

Di Waardin.

Ja, kom aan, uitgehongerde bloedhond.

Doll Tearsheet. Kom voort, geraamte, kom voort, uitgedroogd*

fchinkel. —»

De Waarsin* ©y ondeel daar gy zyt •

jö9lï,

Sluiten