Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 3*7

Doll Tearsheet. Kom hier, uitgemergelde rekel; kom hier finach* tigc hond.

Gerechtsdienaar. Wel nu, komt dan.

(Zy vertrekken.)

ZEVENDE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld eene openbaare plaats nabj de Abtdy van Weftminjisr.

Twee Staldïena ars , die deftraat met groene biezen beftroaijen, en een weinig daarna, Falstaff, Shallow , Bardolph, Pistol, Paois.

Eerste Stalknecht. Meer biezen, meer biezen > .

Tweede Stalknecht. De Trompetters hebben reeds tweemaal geblazen.

Eerste Stalknecht. Tegen twee uuren zullen zy van de krooning te rug komen; maak voort, maak voort. (De Stal. bedienden vertrekken.) (Falftaff, Sballow. Bariolplt, Piftol, en de Pagie komen op bet Tooneel.) Falstaff. Kom hier by ftaan, Heer Robert Shallow, ik zal maaken, dat de Koning u zyne gunft betoont. Ik zal hem een' wenk geeven als hy ons nadert, en geef dan maar acht op het gelaat, dat hy my too. nen zal.

Pistol.

God zegene uwe longen , braave Ridder l

Falstaff. Kom hier, Piftol; gaa achter my ftaan. 0 Zo ik Hechts tyd had gehad om nieuwe liverei te maaken, Heer Shallow, dan zou ik de duizend Penden, die X 4 »

Sluiten