Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%%% HENDRIK bï VIERDE

ik vanu geleend heb,daar aan te kofte gelegd hebben. Maar het kan geen kwaad, deeze flechte vertooning it wel zo goed; die toont de zucht,welke ik gehad heb om hem te komen zien.

Shallow.

Dat doet het.

Falst af f. Het toont myne oprechte genegenheid. Pistol.

Dat doet bet.

Falstaff. Myne verkleefdheid aan zyn' perfoon. Pistol.

Dat doet het, dat doet het, dat doet het. Falstaff.

Alt het nog maar enkel fcheen , alsof ik over dag en over nacht doorgereden had, zonder tyd te neemen tot overleggen, tot bedenken, en zelfs niet tot verfchoonen.

Shallow. Dit is zeker waar.

Fal st aff. Maar, maar te (laan, befpac van de reis, bezweet door het verlangen om hem te zien, aan niets anders denkende, alle andere bezigheden ter zyde (tellende, even alt of'er niets anders te doen was, dai hem te gaan zien.

Pistol.

Het it: Semper Idem; want: Absque bec nihil efl; het is alles in alle opzichten.

Shallow, Dat it het waarlyk.

Pistol.

o Ridder, ik zal uwe edele lever verhitten, en uwe woede gaande maaken. Doll, de Helena van yjw doorluchtig hart, legt in een' verachtelyken en befmettelyken kerker opgefloten ; waar heen zv .«oer geringe «n morfïge handen it weggefleept.

Vloek

Sluiten