Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 3**

Yloek derhalven de wraak, met haare flangenhaai. ren, uit het diepfte van de hel op; want Doll is In hechtenis. Piftol fpreekt nooit iets anders dan waarheid.

Falstaff. Ik zal haar verloflen.

Pistol.

Daar bromt de zee ; en de trompetten klinken. AGTSTE TOONEEL. {Men boort Trompettengefcbal.) De VooiiezH, »z Koning, en verder Gevolo.

Falst aff Ood behoede uwe Majefteit,myn Hendrik;myn Koning; myn Heintje !

P ist ol.

De hemel befcherme en behoede u, o pronkjuweel van het koninglyk geflacht1 Falstaff. God behoede u, myn braave Jongen.'

De Koning. Lord Opperrechter , fpreek gy met dien ver.

waanden man.

Loed-Ofpeerechtee. Zyt gy wel by uw verftand ? Weet gy wat gy zegt f

Falstaff. Myn Koning, myn Jupiter, ik fpreek tegen »', myn hartje.

De KoningIk ken u niet meer, oude man. Begeef u tot het s-ebed! Hoe kwaalyk voegen gryze haairen aan een* fosbol en grappenmaaker! Ik heb langen tyd ge. droomd van zulk eene foort van man,zo opgezwollen door braifaryên,zo oud, en zo godloos; maar X 5 nB

Sluiten