Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

HENDRIK 01 VIERDE

mes, en dit is nog nooit gezien in eene vergadering gelyk deeze is.

Nog een woord, ais ik u mag bidden; indien gy niet al te veel met vet opgeftopt zyt, dan zal onze n onderdaanige Tooneeldichter deeze gefchiedenis vervolgen met Sir Johan daarin, en u vermaaken met de fchoone Catharina van Frankryk; als wanneer, indien ik my niet bedrieg, Falftaff door eene overmaatige verhitting zal fterven, ten zy hy reeds door uwe ongunftige gevoelens vermoord is; want Oldcaftie is als een Martelaar geftorven, en dit is die man niet. Myne tong is vermoeid; en zo ras myne beenen zulks insgelyks zullen zyn, dan zal ik u goeden nacht wenfchen, en dus op myne kniën vallen voor u, maar inderdaad om te bidden voor de Koningin.

linie v«n bet Vyfde Bedryf,

AAN.

Sluiten