Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

335

AANMERKINGEN

O P H E T

TWEEDE DEEL.

VAN

HENDRIK den VIERDEN

HISTORIE. SPEL.

Het blykt, dat het oogmerk van Shakespeare in allen deeze Hiftorie Spelen, van Richard II. af, tot Hendrik den V. ingefloten, geweeft is eene aaneengefchakelde Hiftorie te geeven, van de regeering en het leven van deeze drie Koningen. Koning Hendrik de IV. zegt, op het einde van Richard II, dat hy voorgenomen heeft een' togt naar het H. Land te doen, en dit herhaalt hy meer dan eens in deeze beide deelen van zyn leven.

Di. Johksow;

Pas. lig. Reg. I.

Deeze Vooraffpraak, fchoon vry fchüderachtig en poëetifch , is echter geheel overtollig ; dewyl daarin niets gezegd word,dat in het eerfte Tooneel niet breedvoerig word verhandeld. Het eenig nut van zodanige Vooraffpraaken was oudtyds de Toe. hoorders te verwittigen, van eenige voorafgegaano gebeurteniffen , waarvan zy geene kennis konden krygen, door de Perfoonen van het Stuk.

Da. JoRirsoir.

HENDRIK di VIERDE,

T we e di Deel.

De gebeurteniffen, in dit Stuk vervat, beflaan

een

Sluiten