Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340 HENDRIK di VIERDE

Pag. 23 r. Reg. 16.

Met Epbefièrs, Mylord, van de oude Kerk. Dit woord febynt in de tyden van Shakespeare

februikt te zyn geweest voor ligtmisfen, of dron« aarts,ten minfte fchynt de Dichter dit hier daarmede te willen betekenen, als ook in de vrolyke Vrouwen van Windfor, daar hy zegt: Het is uw Huiswaard, uw Ephefiër, die u roept. Doch om welke rede dit woord in dien zin gebruikt is ge* weest, heb ik niet kunnen nafpooren.

Ds. Johnson.

Pag. 232. Reg. 17.18,19.

Wy moeten twee lederen buisjes en voorfibooten aandoen, en hem aan de tafel bedienen als oppasjers.

Dit is een ontwerp; dat niet ligt kon gelukken in een gezelfchap, daar Prins Hendrik en Poins zowel als de Oppasfers bekend waren, doch het vervrolykt het Stuk, en dit fcheen onzen Dichter meer tebe. haagen dan de waarfchynlykheid.

Dr. Johnson.

Pag. 134. Reg. 4,3. (van onderen.)

Om uit myne oogen op bet berdenken te regenen.

Hier is in het Engelfch eene woorfpeeling, welke ik onmooglyk heb kunnen behouden. De Plant, welke wy roozemaryn noemen word in het Engelfch remembrance, berdenken , genoemd, en wierd oud. tyds by Iykplegtigheden gebruikt.

Virtaahr.

Pag. 236. Reg. 13.

Ik zal gaan zien, of ik Sneak kan vinden. Sneak was een beruchte Straat-Muzikant van die tyden.

Da. Johnson. Pag. Ut. Reg. 17, 16, 75. (van onderen.) Hy leeft enkel van half verrotte pruimen, en uit. gedroogde korften brood.

Dat-is, hy leeft op kollen van anderen, doch woid niet aan hunne tafels toegelaten, tsaar krygt

enkel

Sluiten