Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 34r

enkel de klieken, die te lang geftaan hebben om in huil gegeten te worden.

Dr. Johnïobt.

Pag. 142. Reg. 7.

Hebben wy Hirene bier niet*

Dat is : Zal ik vreezen , daar ik dit dapper en onwinbaar ftaal op zyde heb ? Want gelyk de twee Slagzwaarden van Koning Arthur, de naamen hadden van Caliburne en Ron; dat van Eduard den Belyder van Curtana ,* dat van Karei den Grooten van Joyeufe; dat van Roeland van Durindana; dat van Reinoud van Fusberta, en dat van Rogier van Balifarda, zo noemt ook Piftol, in navolging van deeze vroome Ridders zyn zwaard Hirene. Men zegt, dat Amadis van Gaule een zwaard van dien naam gehad heeft. Hirir betekent, flaan, derhalven is het niet onwaarfchynlyk , dat het woord Hirene daarvan afgeleid is, om een fnerpend en fcherpfnydend zwaard aan te duiden.

Thiobald.

Ibid. Reg. 13. Zullen dan, enz.

Deeze en eenige volgends gezegden zyn overge» nomen uit een oud, wanfchapen Tooneelftuk ge* noemd : De Overwinning van Tamerlan , of de Scythifche Herder.

Theobald.

Ibid, Reg. 17.

Cannibals.

Dit is eene voorbeda^chtelyke verfpreeking voor Hannibal, om de winderige redenen van Piftol des te belachelyker te maaken*

Dr* Johnsok.

Pag. 250. Reg. 2, 3.

Eene van dezelve is van nu af aan in de bel, en alreeds aangebrand, die arme ziel. Hier heeft d,o Dichter het oog op zekere befmetV 3 telyke

Sluiten