Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 HENDRIK db VIERDE.

bekenden ten (yde van onzen Dichter. Sir Dagonet is de Schildknaap van Koning Arthur, Theobald merkt op deeze plaats aan: „ Dat hy aan deezen ,, vroomen Ridder (Sir Dagonet) geene andere ,v kennis heeft dan uit Beaumont's en Fletcher's „ Ridder van bet vlammend brandhout".

De Aantekenaars op Beaumont's en Fletcher's Ridder van bet vlammend brandhout hebben geen acht gegeven.dat het ontwerp en de aartigheid van dit Stuk gegrohd is op een oud Blyfpel, genaamd: De vier Leerknecbts van London ,met de verovering van Jerufalem ; zoals bet zelve verfcbeiden maaien Vertoond is inden Rooden Bul door de bedienden van baare Majefteit de Koningin. Gemaakt door Thomas Heywood, 1612.

Even gelyk in het Stuk van Beaumont en Fietther een Kruidenier in de Strand een dooiend Rid. der word, en zyn' leerling tot zyn' Schildknaap aanneemt;20 rusten in het Spel van Heywood vier leerknechts zich uit als dooiende Ridders, en gaan naar Jerufalem om avontuuren te zoeken. Een van hen, die de hoofdrol fpielt, is een goudfmid, de tweede een kruidenier,de derde eenftoffenkooper, en de vierde een kraamer* Maar het Stuk van Beau. mont en Fletcher , offchoon gegrond op dat van Heywood, behelst echter verfcheiden fchimpfchooten tegen hetzelve, die niet kunnen gemerkt wor. den door degeenen , die het laatstgenoemde Stuk niet gelezen hebben. Dus word in de vooraffpraak , of het eerfte Tooneel van Beaumont en Fletcher voorgefteld om het Stuk te noemen: De doorluchtige Kruidenier. In hetzelfde Tooneel word een Burger ingevoerd, die zegt, dat hy een'kruidenier in het Stuk wil hebben, die wonderbaarlyke dingen zal doen. — Nogmaals zegt Ralph , in het eerfte looneel van het eerfte Bedryf: „ Onder allen de H fraaije boeken van Ridderlyke daaden en vroome n feiten kan ik my met herinneren ooit een gele-

n zen

Sluiten