Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 347

niet bemint, en hy heeft geene hoop van ooit zyne genegenheid te zullen winnen , omdat hy hem niet aan het lachen kon maaken. De menfchen worden best vrienden door in elkanders vermaaken deel te neemen. Iemand , die niet tot vrolykheid kan gekneed worden , kan bezwaarlyk tot genegenheid gefmolten worden.

Dr. Johnson.

Pag. 193- R^g' 15.16.17- ' Ik heb hem reeds tusfcben vinger en duim week ge-

maakt, en binnen kort zal ik met bem zegelen. Dit is eene zeer aartige aanfpeeling op het toen-

maalig gebruik van de brieven met wasch te ver.

zegelen.

Dr. Warburton.

Pag. 29C Reg. 3, 2. (van onderen.)

Het is iets zeldzaams, dat de bye baar buisje verlaat , dat zy in een dood geraamte gemaakt beeft.

Even gelyk de byën , wanneer zy eenmaal haare raaten in eenig dood geraamte vajtgehecht hebben, haaren honig niet verlaaten , even zo is iemand, die eenmaal behaagen gevonden heeft in flecht gezelfchap, genegen om by dat gezelfchap te blyven.

Dr. Johnson.

Pag. 3«5 Reg. 15 ,14,13»12» «• (van onderen.)

Het flecbtjie goud i ander (goud) , fchoon minder fyn van fpecie, is meer van waerdy, naardien bet t tot een drinkbaar geneesmiddel ontbonden , des menfchen leven behoud.

Men is langen tyd in de verbeelding geweest, dat het Aurum potabile, fdrinkbaar goud) of anders gezegd, eene folutie (ontbinding) van goud uitmuntende medicieaale krachten bezat,en dat de onver, derflykheid van het goud medegedeeld wierd aan de lichaamen, die daarmede bezwangerd wierden.

Men

Sluiten