Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. gji

Ik kan niet begrypen, waarom Falstaff naar de Fleet gebragt word. Wy hebben hem nimmer uit oog verloren, zedert zyn affcheid vau den Koning; hy heeft geene nieuwe misdaad begaan, en dus geene ftraf verdiend; maar de verfchillendeaan* doeningen van vrees, toorn, en verbaasdheid, in hem en zyn gezelfchap, maakten eene goede vertooning voor het oog; en onze Dichter, die hem nu niet langer op het Tooneel noodig had, is zekerlyk verblyd geweest van hem op deeze wyze weg te krygen.

Dr. Johnsojlj

la.

Sluiten