Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOON EN.

Do» Pedro, Prins van Jrragen.

L e o n a t o, Stadvoogd van Mesfina.

Dom Joan, Bajiaardbroeder van Don Pedro.

Cl aüdio, Een jong Edelman van Florence, en Gunjteling van Don Pedro

Benedicto, Een jong Edelman van Padua, insgelyks in gunft by Don Pedro.

Balthazar, Een Bediende van Don Pedro.

Amtomio , Broeder van Leonato.

Borachio, Vertrouwde van Don Jean.\

C o n r a d o , Vriend van Boracbio.

Dogberry, j Twee onnozele Gerecbtsdie.

Veebes, J naars.

H z r o, Dochter van Leonato.

Beatrice, Nicbt van Leonato.

Margarrta, ? Twee Kamerjuffers van

Ursula, S Hero.

Een Monnik.

Een Bode.

Een Wacht.

De Stadsfcbout. ■

Een Doodgraaver.

Eenige Bedienden.

Het Tooneel is te Mesfina in SicüUn.

VEEL

Sluiten