Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<54 VEEL LEVEN om NIETS.

VIERDE TOONEEL.

De Voori«en, Don Pedro, Don Joan.

Don Pedro. Welk geheim heeft u hier gehoudeu, dat gy niet mede gegaan zyt in het huis v^n Leonato? Benedicto. Ik wenfchte wel, dat uwe Hoogheid my wilde noodzaaken om het te verhaalen.

Don Pedro. Ik beveel het u op uwe trouw.

BenedictoGy hoort het, Graaf Claudio ; ik kan anders 20 goed zwygen als een ftom meBfch, en ik hoop, dat gy dit gelooftj maar, op myne trouw — let wel — op myne trouw —Nu dan, hy is verliefd. — Op wie? — Dit is nu de vraag van uwe Hoogheid. — Let nu wel hoe kort het antwoord is:—OpHero, de korte dochter van Leonato.

ClaudioIndien dit zo is, dm i« het gezegd.

Benedicto. Dat is juist gelyk he:. oude Sprookje zegt: Het is zo niet, en het was zo niet; maar, God verhoede dat bet zo zy.

Claud 10. Indien myne neiging niet binnen kort verandert, dan verhoede God , dat het anders zy.

Don Pedro. Ik zeg Amen, indien gy haar bemint, want de juffer is het wel waerdig.

Claudio. Gy zegt dit om my te v.rftrikken, Prins.

Don Pedro. Neen, op myne eer, ik fpreek gelyk ik denk.

Cliu.

Sluiten