Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

366 VEEL LEVEN over NIETS.

Benedicto. Van toorn, van ziekte,of van hoBger.maar niet van verliefdheid; indien men my kan bewyzen, dat ik ooit door de liefde meer bloed verlies dan ik door het drinken weder kryg, fteek my dan met de pen van een' Straatpoêet de oogen uit,en hang my als een uithangbord voor een hoerhuis, om de blinde Cupido te verbeelden.

Don Pedro. Indien gy immer van dit geloof afvalt, zult gy een gewigtig bewys zyn.

Benedicto. Als dat gebeurt, hang my dan op in eene groote Kruik als een Kat, en laat dan op my fchieten, en klop dengeenen , die my raakt op den fchouder, en zeg Adam tegen hem.

Don Pedro. Welnu.de tyd zal het leeren;door den tyd leert de wilde ftier het juk wel draagen.

Benedicto. Laat de wilde ftier dit doen , maar , indien de befchaafde Benedicto dit ooit doet, ruk dan den ftier de hoornen van den kop; zet die op myn voorhoofd; laat my dan, zo flecht als mooglyk is, uitfcbilde. ren; en met zo groote letters als men gewoon is te fchryven: ,, Hier ftalt men Paarden" , daar onder fchryven : „ Hier ziet gy Benedicto, den getrouw* „ den Man".

Claudio.

Als dat ooit gebeurt, zult gy de ziekte van het hoornvee krygen.

Don Pedro. Ja voorzeker ; als Cupido niet alle zyne pylen te Venctiën ve'rfchoten beeft, dan zie ik u nog bin« ntn kort aan deeze ziekte beeven.

Benedicto. Als dat gebeuit, verwacht ik eene algemeene aar dbee ving.

Don

Sluiten