Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P È L. 3fi7

Dor Pedro. Nu, gy zult u wel naar den tyd leeren fchikken; intusfchen verzoek ik u, Vriend Benedicto, datgy naar het huis van Leonato gaat, hem van mynent wege groet, en hem zegt, dat ik het avondmaal by hem zal komen houden , want ik weet, dat hy groote kosten heeft gemaakt.

Benedicto. Ik heb ftof genoeg in my tot zulk een gezantfchap, en hiermede beveel ik u aan....

Claudio.

De befcherming van God. —- Uit myn huis , (indien ik 'er een had.)....

Don Pedro.

Den zesden July. Uw genegen Vriend, Benr. dicto.

BENEDrCTO.

Ja fpot maar , fpot maar ; het lichaam van uw gefprek is fomtyds omboord met lappen, en deeze boordfels zyn maar losjes vastgehecht; éér gy zulke oude zetten gebruikt om te boerten, onderzoekt dan eerst uwe eigene confcientiën, en hiermede verlaat ik u. (Hy vertrekt.)

VYFDE TOONEEL.

Don Pedro, Claudio.

Claudio. Myn Prins, nu kunt gy my van dienst zyn.

Don Pedro. Myne genegenheid is ten uwen dienst om zich te laaten leeren, leer haar flechts hoe, en gy zult zien hoe bekwaam zy is om alle lesfen, die u van dienst kunnen zyn, hoe mo.eijeiyk ook, te kunnen leeren. Claudio. Heeft Leonato ook een' Zoon, Mynheer T

Don

Sluiten