Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P t L. 3?t

Dosr Joabt. Het verwondert my, dat gy, die, naar gy zegt, onder Saturnus geboren zyt, kunt trachten een zedekundig hulpmiddel te gebruiken tegen een ongeneeslyk ongemak ; ik kan niet verbergen hetgeen ik ben; ik moet droefgeestig zyn wanneer ik rede daar toe heb, en als dan om niemands aartigheden lachen; ik moet eeten wanneer ik honger heb, en naar nie» mand wachten; flaapen wanneer ik ilaaperig ben, en my aan niemands zaaken laaten gelegen leggen , lachen wanneer ik vrolyk ben, en niemands vro* lykheid ten dienst ftaan.

Conrado.

Goed : maar gy moet dit niet opentlyk vertoo« nen, vóór dat gy zulks zonder bedwang kunt doen. Gy hebt u nog eerst onlangs tegen uw* Broeder aangekant, en hy heeft u weder in zyne gunst aan* genomen; daar het nu onmooglyk is, dat gy wortel kunt fchieten dan door middel van het fchoon weder , dat gy zelf maakt, is het noodig, dat gy u een goed jaargetyde voor uwen oogst verfcbaft. Don Joan.

Ik zou liever een wilde bloem in de ftruiken wil» len zyn dan eene roos in zyne gunst; en het komt beter met myn* aart overeen van allen veracht te worden dan een oneigen gedrag aan te neemen ora iemands genegenheid te ontfteelen; in dit geval [of fchoon men niet zeggen kan , dat ik een vleijend eerlyk man ben] kan men niet ontkennen , dat ik een oprechte deugniet ben; men vertrouwt my om dat ik een' muilband draag , en men laat my los loopen om dat ik eene kluister aanheb, en daarom heb ik befloten niet te zingen in myne kouw; indien ik myn' mond tot myn' wil had dan zou ik byten; en zo ik myne vryheid had zou ik doen, dat my behaagde; maar laat my ondertusfchen zyn die ik ben, en tracht niet my te veranderen.

Aaa Co».

Sluiten