Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37* VEEL LEVEN over NIETS,

Conrado, Kunt gy dan van uw misnoegen geen gebruik maaken ?

Don Joan. Ik zal daarvan al bet mooglyk gebruik maaken ; wint ik gebruik niets dan dat. Wie komt daar aan? (Boracbio komt op bit Tooneol.) Wat nieuws, Borachio?

Borachio. Ik kom daar van een groot gastmaal; de Prins, uw broeder, word koninglyk onthaald door Leonato , en ik kan u bericht geeven van een voorgenomen huwelyk.

Don Joan.

Zou het tot een modél kunnen dienen om 'er eenig ongeluk naar te ftichten? Wat is dat vooreen gek, die zich zeiven aan de ongerustheid toebetrouwt?

borachio.

Wat drommel! het is uws Broeders rechterhand.

Don Joan. Wie, de alleruitgezochtfte Claudio»

B o r a c h r o.

Juist dezelfde.

Don Joan. Een bekwaam Heertje 1 En op wie , op wie ? Waar heeft hy het oog op?

EOltCHIO.

Wat drommel! Op Hero, de eenige dochter en erfgenaame van Leonato.

Don Joan. Een recht voorlyk Maart-kuikentje! Maar hoe komt gy dit te weeten ?

Borachio. Men had my voor een' bewierooker aangenomen, en terwyl ik bezig was met eene duffe kamer te bewierooken, zie daar komen de Prins en Claudio hand aan hand, in een ernftig gefprek. Ik floop fchielyk achter het tapyt, en toen hoorde ik, dat 'er

afga.

Sluiten