Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37* VEEL LEVEN over NIETS,

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL. He» Tttneel verfoeid eene zaal in bet buis van Leanati. LlOJTATO, Aittomio, Hero, Beatrics , Mi*.

oarrta, UaSULA.

Leonato. Is Don Joan niet hier geweest by het avondmaal?

Antonio» Ik heb hem niet gezien.

BzATxrez. Wat ziet die Heer zuur? Ik kan hem nooit aanzien, of ik heb nog wel een uur naderhand het zomin de maag.

Hero.

Hy ia van een' zeer droefgeestigen aart. Beatrice.

Het zou een uitmuntend man zyn, die tusfchen hem Benedicto in gefchapen was; de een gelvkt te veel naar een beeld, en zegt niets; en de ander te veel naar Mevrouws oqdfte zoontje, en babbelt eeuwig Lbonato. &' ™ nnn0? dC ^ft™ Benediao's tong in den mond van Don Joan,en de helft van de zwaarmoedigheid van Don Joan op het gelaat van Benedicto...?. Beatrice. Met fraaije beenen , en welgemaakte voeten. Oom,en geld genoeg in den zak, zulk een man zou elke vrouw kunnen verwinnen , indien hy flechts baare genegenheid kon winnen.

Leonato. Op myne eer, Nicht, gy zult nooit een' man voor « kunnen bekomen, als gy zo fcherp van tong zyt

An-

Sluiten