Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i L T S f E L. VS

AütONIO.

Inderdaad, zy is al te boos.

Beatrice. Al te boo« is meer dan boos; hierdoor zal ik eene

al te booze koe krygt'« » ëeheel geeMn*

2odat gy, omdat»ft» S£s zyt, nooithoorns zult krygen.

Beatrice. Voorzeker niet, als ik geen' man kryg; om.welken zeeën ik den hemel 'smorgens en «wondt op myne bfootè kniën bid. J^i*mg?JS£ met een' baard kunnen dulden, ik zou liever onder «ene wollen deken willen leggen.

LeoHAto. Gy zoud een* man kunnen kiezen , die geen baard had. beathice

En wat zon Ik daagde dóén?Hem defen Srekkèn, en hem tot "^«nTonSn ven? Die een' baard heeft is meer dan een jongen, Sdta ieetf baardi heeft is minder dan een man; en de g ng.dTe meer dan een jong en is,die» met voor my6;en 'voor den

%£iïlZ£iZ~ zpe aapen daar voor naar de hel brengen.

Leosatö.

Wel nu, loop dan naar de hel, en

Beatrice. k«m flöchts tot aan de poort; en daar zal de

mCt tÏÏS °hie CS geene P aatsToor'maaV' Sint Pieten die wy« my^an den hoek. ««jj

Sluiten