Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

376 VEEL LEVEN over NIETS,

vryè'rs zitten , en daar leeven wy dan alle dagen even vrolyk. « Antonio, (tegen Hero.) Nu, Nicht, ik vertrouw, dat gy u door uw' Vader zult laaten gezeggen.

Beatrice. Ja, het is inderdaad myne Nkhts plicht onder, daamg te neigen ,en te zeggen: „ Zo als het u be„ heft, Vader . Maarevenwel, Nicht, laat het pen knappe jongen zyn , of neig anders voor de tweedemaal, en zeg: „ Zo als het my belieft, Vader". Leonato. Nu, Nicht, ik hoop, dat gy u nog eenmaal voor een' man zult kunnen fchikken.

Beatrice. Niet vóór dat de natuur de mannen van andere ilof dan van aarde zal fcheppen. Moet het eene vrouw niet leed doen,dat zy overheerfcht word door een ftuk magtig ftof ? dat zy rekenfchap van haar gedrag moet geeven aan een* klomp mislyke klei ? Neen, Oom, ik begeer *er geen'; de zoonen van Adam zyn myne broeders, en ik houd het voor zonde met een van myne bloedverwanten te trouwen. Leonato, (tegen Hero.) Herinneru, Dochter, wat ik u gezegd heb- in. dien de Prins u over deeze zaak aanfpreekt. dan weet gy uw antwoord.

Beatrice. Geloof my, Nicht, wanneer gy niet ten bekwaamen tyd trouwt, dan zal het de fchuld van de muziek zyn; als de Prins a! te driftig is, zeg hem dan dat er m alle dingen eene zekere maat is, en ontdans dus het antwoord ; want, hoor eens Hero vryen, trouwen, en herouw hebben , is eveneens als eene Schotfche Gigue, een Menuet,en een Cinque-pas, het eerfte aanzoek is vuurig en fchielvk even als een Schotfche dans,en tevens grillig: het «ouwen is geregeld en deftig>even als een Menuet,

vol

Sluiten