Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37» VEIL LEVEN over NIETS. Hero.

Dan moest uw masker met riet gedekt zyn.

Maroareta, (tegen Baltbazar.) Spreek zacht als gy van liefde fpreekt.

Baltbazar. Nu dan; Ik zou wel wenfchen, dat ik u moge behaagen.

Maroareta.

En dat zou ik niet wenfchen om uweflt wil, want ik heb veele Hechte hoedanigheden.

Baltbazar. Zeg my eene van dezelve.

Maroareta. Ik bid overluid.

Baltbazar. Det te meer bemin ik u , dan kunnen de Toe* hoorders Amen zeggen.

Maroareta. God geeve my een' goeden danfer!

Baltbazar.

Ameni

Maroareta.

En voer hem weg uit myn gezicht als de dans uit isi Nu, antwoord dan, Voorleezêr.

B althazar. Geen woord meer, de Voorleezêr is al geantwoord,

U Rt u l a, (tegen Antonio.) Ik ken u zeer wei, gy zyt Signor Antonio.

Abtobjo. Op myn woord, die ben ik niet.

Ursüla.

ïk ken u aan het fchudden van uw hoofd.

Antoki o. Om u de waarheid te zeggen , ik doe hem dat maar na.

Ursula.

Gy zoud zyn kwaad nimmer zo goed kunnen na. doen, zo gy niet de man zelf waart; dat is zyne

ipttê

Sluiten