Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314 VEEL LEVEN over NIETS.

Benedicto. Indien hun gezang met uwe woorden overeenitemt, aan fpreekt gy, op myne eer, als een eerlyk man.

DonPedro. Juffer Beatrice is zeer verftoord op u; de Heer, die met haar danfte , heeft haar gezegd , dat zy grootelyks door u beleedigd word.

Benedicto, o Neen; maar zy beleedigde my zodanig dat geen blok het zou hebben kunnen dulden; een eik, die nog maar één groen blad had gehad zou haar geantwoord hebben; myn masker zelf begon leven te krygen , en met haar te kyven; zy zeide my, niet denkende, dat ik het zelfwas, dat ik dè grappenmaaker was van den Prins, en dat ik zwaarmoediger was dan een dikke mist; zy fchoot trek op trek met zulk eene ondraaglvke,gezwindheid op my uit, dat het fcheen even als of ik een man op een doelwit was , en dat een geheel leger op my fchoot ; zy fpreekt ponjaards, en elk woord maakt eene wond; indien haar adem zo fchadelyk was als haare uitdrukkingen, dan zou 'er geen leven omtrent haar te vinden zyn, zy zou de lucht vergiftigen tot aan de Noordftar toe;ik zou haar niet willen trouwen, al bezat zy ook alles , dat Adam's eigendom was vóór den val; zy zou Hercules zei ven het fpit hebben doen draaijen, ja zeifs zyne knods tot brand, hout gekloofd hebben om het vuur aan te flooken4 Kom, fpreek niet meer van haar, gy zult bevinden dat zy de helfche Ate is in eene fraaije kleeding. Ik zou om Gods wil wel wenfchen,dat hier een Geestelyke was om haar te bezweeren; want, waarlyk zolang iy hier is,kan een menfch even gerust inde hel als in een bedehuis leeven, en de lieden zondigen met voordacht, om dat zy daarheen willen; zo dat, in waarheid alle oniuft, fchrik, en verwar, ring haar navolgen.

VYFDE

Sluiten