Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L: 3*5

VYFDE TOONEEL.

Claudio, Beateice, Leonato, Heêo, De Voo« ei oen.

Don Pedbo.

Zie, daar komt zy.

Bemedicto.

Behaagt het uwe Hoogheid my eenigen diëtist op te leggen aan het einde der waereld ? Ik wil nu gaarne voor de geringde bsodfchap, die gy my wilt opleggen; «aar de Antipoden gaan . ik wil u een' tandenttookcr gaan haaien uit den verften hoek van Afiën , u de lertgte van Paap Jan's voet brengen, u een haair uit den baard van den Chan van Tartaryën uitplukken; een gezantfchap voor u verrichten naar de Pvgmeën , liever dan drie woorden wisfelen met deeze Harpy; hebt gy my niets te belasten?

Don Pedro. Niets anders,dan dat-ik u verzoek my gezelfchap to houden.

Benedicto. o Hemel I Mynheer , daar is hier eene kost, die my niet fmaakt. Ik kan de tong van die Juffer niet verdraagen.

Don Pedro, (tegen Beatrice.) Kom, Mej'uffcr. kom hier; gy hebt het hart van Signor Benediého verloren.

B e at rice.

Het is waar, Prins; by heeft het my voor een poosje geleend; maar ik heb hem ook rente daar voor gegeven, een dubbel hart voor een enkel; hy beeft het my inderdaad eens afgewonnen met val» fche dobbelfteenen, en dus mag uwe Hoogheid met recht zeggen, dat ik het verloren heb.

Bb

Don

Sluiten