Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£. L T S P E L. 3t9

LlOSlTO,

o In het geheel niet; zy fpot allen de aanzoeken van haare Minnaars weg.

Dok Pidio.

Zy zou eene uitmuntende vrouw zyn voor Be> ledi&o. , .

L e o n a t o.

o Hemel! Prins, wanneer zy flechts ééne week ge' trouwd waren zouden zy eikanderen gek praaten. Don Pedko.

Graaf Claudio, wanneer denkt gy naar het outer te gaan ?

Claud io.

Morgen, myn Prins, de tyd gaat op krukken,zolang do liefde nog niet haaren vollen eifch heeft. Leonato.

Neen, waarde zoon, niet voor Maandag, dat juift heden over agt dagen is, en nog is zelfs die tyd te kort om alle dingen naar myn' zin te befchikken. Don Pedro

Kom, ik zie dat gy uw hoofd fchud over eene zo lanee tusfchenpoos; maar geloof my, Claudio, die tvd zal door ons niet ledig doorgebragt worden, Ik zal intusfchen een' Herculifchen arbeid op my nee. men dat is, eene neiging van liefde in Signor Be< nedifbo en Signora Beatrice voor eikanderen doen ontftaan;ik zou gaarne daarvan een huwelyk willen zien en ik twyfel niet, of ik zal dat wel weeten te plooiien , indien gy alle drie my flechts die hulp wilt bewyzen, weke ik van u vorderen zal. Leonato

Myn Vorst , ik ben tot uw' dienst, al zou het uy ook tien nachten waaken kosten.

Claudio. En ik ook , Prins.

Don Pedro. En gy ook, fchoone Hero?

Bb 3 Hero

Sluiten