Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 L Y S P £ L. 395

Don Pedro. Kom , Balthazar, laaten wy dat lied nog eens hooren.

B althazar.

o Myn goede Heer, verg toch eene 20 ilechte item niet. de muziek meer dan eens fchande aan te doen.

Don Pedbo. Het is altoos eene blyk van kundigheid , een vreemd gezicht te tooaen over zyne eigene be. kwaambeden; ik bid u, zing toch, en Iaat my niet langer daarom vrySn.

Balthazar. Dewyl gy van vryên fpreekt zal ik zingen; want fchoon menig vryër zyne vryaadje aanvangt by eene vrouw, die hy dezelve niet waerdig acht, vryt hy echter, en zweert, dat hy haar bemint. Don Pedbo. Nu, eilieve, begin dan; of, zo gy langer uwe tong wilt roeren, doe het dan op nooten.

Balthazar. Noteer dat dan voor myne nooten ; dat niet eene noot van my waerdig is genoteerd te worden. Don Pedro. Notieren , nooten • wat zyn dat voor misiykc nooten, die hy fpreekt.

Benedicto, (ter zyde.) Nu, hemelfch gezang i Nu is zyne ziel opgeto. gen! — Is het niet vreemd, dat fchaapendarmen de zielen uit de lichaamen der menfchen kunnen trekken; nu een glaasje op myne kosten, als alles gedaan is.

Balthazar, (zingt.) „ Si zucht niet, Juffers, het is fchand'» Gy kunt geen' man betrouwen , Een voet op zee, een voet aan land, Zo moet gy hen befchouwen.

Trekt

Sluiten