Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|4< VEEL LEVEN ovib. NIETS.

Trekt 't u niet aan, Maar laat hen gaan ; Laar air uw' kommer vaaren ; En wisfelt al uw droef geklag Voor, Tra la la lalare.

Ei, Juffers, kwelt toch uw verftand Niet met een dwaas berouwen, Pit was altoos der mannen trant, Sints 't fcheppen van de vrouwen Trekt 't u niet aan, ' Maar laat hen gaan;

Laat all' uw' kommer vaaren, En wisfelt al uw droef geklag Voor, Tra la la lalare.

Don Pedro. Dat is, op myne eer, een aartig lied.

Balthazar. En een zeer onaanige zanger, Prins.

Don Pedio. Neen .waarlyk niet.gy zingt fraai genoeg om 'er a te kunnen uitredden.

Benedicto, (ter zydt.) Indien hy een hond was gewetft, en 20 gehuild had , dan zou men hem opgehangen hebben ; en waarlyk, ik hoop dat God verhoeden mooge, dat zyn gejank geen voorteken van ongeluk is; ik zou waarachtig met minder angst de nachtraven hooren kryfchen , daar mogt dan op volgen, wat 'er ook wilde.

Don Pedbo. Nu, hoort gy het wel, Balthazar? Bezorg ons toch uitmuntende muziek; want morgen-nacht wilden wy ons daarvan bedienen onder het kamer, venfter van Juffer Hero.

B althazab. Zo goed als 'er te krygen is, Prins. (Baltbazar itrtrtkt.)

Don

Sluiten